Binarium ሪቪው

ደረጃ: 4.0 out of 5.0 stars

 • ነጻ ናይ ዲሞ ኣካውንት ፡ እወ
 • ክፍሊት: ክሳብ 91%
 • ቦነስ ፡ ክሳብ 100%
 • ንብረት ፡ 78 ፎርክስ፡ ኣቑሑት፡ ኣክስዮን፡ ክሪፕቶ

Binarium ከም ክልተኣዊ ኣማራጺታት ደላላይ ተኣማንነቱ ክትውስኑ ትደልዩ እንተኾይንኩም፡ ኣብ ፋይናንሳዊ ዕዳጋታት ብዙሕ ተመኩሮ ድሕሪ ምህላወይ ኩለመዳያዊ ፈተና ኣካይደ። ካብ ርኽበታተይ ብምብጋስ፡ ብግቡእ ዝተሰነየ ውሳነ ንኽትወስዱ ዝሕግዘኩም ዝርዝር ርእይቶ ክህበኩም እየ። ኣብዚ ክለሳ፡ ብዛዕባ ተግባራት፡ ቅድመ-ምድላዋትን ናይ ምስሓብ ኣማራጺታትን ናይቲ ደላላይ ዝያዳ ርድኢት ክትረክብ ትኽእል። ካብዚ ሓሊፉ ኣብዚ መድረኽ ብኸመይ ብኣድማዒ መንገዲ ትነግድ ክትመሃሩ ዝሕግዘኩም ደረጃ ብደረጃ መምርሒ ክንህበኩም ኢና።

Binarium ቅልጡፍ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ፤

ደላላይ Binarium
📅 ተመስሪቱ 2012 ዓ.ም
⚖️ ደንቢ ስርዓት ዘለዎ የለን
💻 ዲሞ እወ
💳 ዝተሓተ ተቐማጢ ገንዘብ $10 ዶላር
📈 ዝተሓተ ንግዲ $1
📊 ንብረት 78 ፎርክስ፣ ኣክስዮን፣ ክሪፕቶካረንሲ፣ ኣቑሑት፣ ኢንዴክስ
💰 ምምላስ ኢንቨስትመንት። ክሳብ 91%
🎁 ቦነስ ክሳብ 100%
💵 ኣገባብ ምቕማጥ ክሪፕቶ፣ ኢ-ዋሌት፣ ዋየር ትራንስፈር፣ ክረዲት ካርድ፣ ደቢት ካርድ
🏧 ኣገባብ ምስሓብ ክሪፕቶ፣ ኢ-ዋሌት፣ ዋየር ትራንስፈር፣ ክረዲት ካርድ፣ ደቢት ካርድ
📍ዋና ቤት ጽሕፈት ቤት ጽሕፈት 02፡ 9 ካፓዶክያስ፡ ዳሶፖሊ፡ 2028፡ ኒኮስያ፡ ቆጵሮስ
💹 ዓይነታት ንግዲ ልዑል/ትሑት፣ ተርቦ
💻 ናይ ንግዲ መድረኽ ዌብ፡ ኣይኦኤስ፡ ኣንድሮይድ
🌎 ቋንቋ እንግሊዝኛ፡ ሩስያኛ፡ ዩክሬንኛ፡ ስጳኛዊ፡ ፖርቱጋልኛ፡ ቱርኪኛ፡ ታይላንዳዊ፡ ቬትናማዊ፡ ኢንዶነዥያኛ፡ ካዛክኛ፡ ዓረብኛ፡ ሂንዲ
👨 💻 ማሕበራዊ ንግዲ አይኮንን
🕌 እስላማዊ ኣካውንት። አይኮንን
⭐ ደረጃ ምሃብ 4/5

(መጠንቀቕታ ሓደጋ፡ ርእሰ-ማልካ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ)

Binarium እንታይ እዩ?

Binarium ካብ 2012 ጀሚሩ ኣብ ስራሕ ዝጸንሐ ጽቡቕ ስርዓት ዘለዎ ባይናሪ ኦፕሽንስ ደላላይ እዩ።ብሓገዝ ሓደ መድረኽ ኣብ ዝተፈላለዩ ፋይናንሳዊ ዕዳጋታት ከም ፎርክስ፣ ክሪፕቶካረንሲን ኣቑሑትን ብዝጥዕም መንገዲ ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ክትዋፈር ትኽእል። እዚ ድማ ኣድላይነት ብዙሓት መድረኻት የወግድን ስሉጥ ናይ ንግዲ ተመኩሮ ይህበካን። ዋና ቤት ጽሕፈቱ እቲ ኩባንያ ኣብ ሱት 305፡ ግሪፊን ኮርፖሬት ሴንተር፡ ፖ ቦክስ 1510፡ ቢችሞንት፡ ኪንግስታውን፡ ሴንት ቪንሰንትን ግሬናዲንን እዩ። እቲ ኩባንያ ኣብ ቆጵሮስ፣ ዩክሬንን ላቲቭያን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብያተ ጽሕፈት ኣጣይሹ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ክሰርሑን ንዝተፈላለዩ ዓማዊልን ዕዳጋታትን ከማልኡን የኽእሎም።

እቲ ናይ ደላሎ ትካል ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ንዝመጹ ነጋዶ ብሓጎስ ይቕበል። ዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝዛረቡ ዝተፈላለዩ ዓማዊል ዘለዎም ኮይኖም፡ ንጠለባት ዓለምለኻውያን ዓማዊሎም ንምምላእ ዓቢ ናይ ደገፍ ጉጅለ ሃኒጾም ኣለዉ። Binarium ንውሕስነት ገንዘብ ዓማዊል ቀዳምነት ዝህብ ኮይኑ፡ ንባንክታት ኤውሮጳ ንመቐመጢ ገንዘብን ምውጻእን ብምጥቃም እዩ። እዚ ድማ እቶም መስርሓት ንጥብቂ ናይ ባንክ ደንብታት ዝኽተሉ ምዃኖም ዘረጋግጽን ንፋይናንሳዊ ንግዳዊ ንጥፈታት ዓማዊል ተወሳኺ ንጣብ ውሕስነት ዝህብን እዩ።

ሓቅታት ብዛዕባ Binarium፤

 • ካብ 2012 ጀሚሩ ዝተመስረተ ክልተኣዊ ኣማራጺ ደላላይ
 • ልዕሊ 100 ዝተፈላለዩ ዕዳጋታት ነጋዳይ
 • ዓለምለኻዊ ክልተኣዊ ኣማራጺታት ደላላይ
 • ባንክታት ሕብረት ኤውሮጳ ንገንዘብ ዓማዊል
 • ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝግበር ደገፍ

ረብሓን ጉድኣትን Binarium

Binarium ዝና ዘለዎ ደላላይ ክኸውን ይኽእል እኳ እንተኾነ፡ ዝኾነ ደላላይ መንቅብ ዘይብሉ ምዃኑ ምእማን ኣገዳሲ እዩ። ብዛዕባ Binarium ኩለመዳያዊ ርድኢት ንምርካብ፡ ብልጫታቱን ጉድለታቱን ምፍታሽ የድሊ። ውልቀሰባት ንጥንካረታቱን ድኽመታቱን ብምግምጋም፡ ንBinarium ከም ዝመርጽዎ ናይ ደላሎ ኣማራጺ ክቖጽርዎ ከለዉ፡ ብግቡእ ዝተሰነየ ውሳነታት ክወስዱ ይኽእሉ።

ብልጫታት፤

 • $10000 ዲሞ ኣካውንት ዳግማይ ክጽዓን ዝኽእል
 • ኣብ ቀዳማይ ተቐማጢ ገንዘብ ነጻ ቦነስ
 • ቅልጡፍ ምፍጻም
 • ኣብ ፎርክስ ባጤራታት ሰፊሕ ዝርዝር ክልተኣዊ ኣማራጺታት
 • $10 ዝተሓተ ተቐማጢ ገንዘብ ጥራይ

ጉድለታት፤

 • ስርዓት ዘይብሉ
 • ኣልጎሪዝማዊ ንግዲ የለን
 • ኣብ ፎርክስ ባጤራን ክሪፕቶካረንሲን ክልተኣዊ ኣማራጺታት ጥራይ

(መጠንቀቕታ ሓደጋ፡ ርእሰ-ማልካ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ)

ደንቢ Binarium

ክልተኣዊ ኣማራጺታት ደላላይ ኣብ ምምራጽ ክመጽእ ከሎ፡ ደንብታት ወሳኒ ተራ ኣለዎም። ቁፅፅራዊ ቁፅፅር እቲ ደላላይ ብመሰረት ዝተቐመጠ ሕግታትን ደረጃታትን ከምዝሰርሕ ብምርግጋፅ ንነጋዶ ደረጃ ምትእምማንን ውሕስናን ይህብ። ንወፍርታትካ ንምሕላውን ፍትሓዊ ኣሰራርሓ ንግዲ ንምርግጋጽን ብስሙያት ሰብመዚ ዝምራሕ ደላላይ ምምራጽ ኣገዳሲ እዩ።

ሓደ ካብቲ ጐድኒ Binarium ምቁጽጻር ስለዘይብሉ፡ እዚ ድማ ከም ንጹር ጕድለት ክውሰድ ይኽእል። ብዘይ ግቡእ ምቁጽጻር ኣብ ስርሓትን ኣሰራርሓን እቲ ኩባንያ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋታትን ክትትል ዘይምግባርን ክህሉ ይኽእል። ቅድሚ ምስ Binarium ዝኾነ ውሳነ ወይ ወፍሪ ምግባርካ ነዚ መዳይ ኣብ ግምት ምእታው ኣገዳሲ እዩ። Binarium ብዘለዎ እሙን ዝና ካብ ካልኦት ደላሎ ፍሉይ ዝገብሮ እዩ። ኣብ ፈተናና፡ ኩሉ ተቐማጢ ገንዘብን ምውጻእ ገንዘብን ብዘይ ገለ ጸገም ከምዝተታሕዘ ረኺብናዮ፡ እዚ ድማ ተጠቀምቲ ብዘይ ዝኾነ ጉዳይ ንዝረኸብዎ ዓወት ብቐሊሉ ብጥረ ገንዘብ ከውጽእዎ ኣኽኢልዎም።

Binarium ብሓያል ስጉምትታት ጸጥታ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ንብዙሓት ተጠቀምቲ ዘተኣማምን መድረኽ ይገብሮ። Binarium ናይ SSL ምስጢራዊ ምስጢራዊነትን ድልዱል ናይ ዳታ መከላኸሊ ፕሮቶኮላትን ኣብ ቦትኡ ብምህላዉ፡ ድሕነትን ምስጢራዊነትን ሓበሬታ ተጠቃሚ የረጋግጽ።

ሃብቲ ከምኡ’ውን ዕዳጋታት

Binarium ኣብ መድረኾም ንዝግበር ንግዲ ልዕሊ 78 ዝተፈላለዩ ንብረታት ሰፊሕ ምርጫ የቕርብ። ንተጠቀምቶም ዝሓሸ ናይ ንግዲ ተመኩሮ ብምርግጋጽ፡ ንዝቐርብዎ ንብረት ንምዕባይን ንምስፋሕን ብቐጻሊ ይጽዕሩ። ንግዲ ክልተኣዊ ኣማራጺታት ብመንጽር ናይ ግዜ ገደብ ተዓጻጻፍነት ይህብ። ነጋዶ ብመሰረት ምርጫታቶምን ዕላማ ወፍሪኦምን ኣብ ሓጺር ወይ ነዊሕ ግዜ ንግዲ ናይ ምውፋር ኣማራጺ ኣለዎም። ካብዚ ሓሊፉ ክልተኣዊ ኣማራጺታት ውልቀሰባት ኣብ ክልቲኡ ዝዓቢን ዝወድቕን ዕዳጋታት ክግምቱ የኽእሎም፣ እዚ ድማ ኣንፈት ዕዳጋ ብዘየገድስ ንመኽሰብ ዕድላት ይህብ። እቲ መድረኽ ንንግዲ ዝተፈላለየ ናይ ምውዳእ ግዜታት የቕርብ። ክሳብ 60 ካልኢት ሓጺር ክትነግድ ወይ ድማ ዝነውሐ ናይ ምውዳእ ግዜ ክትመርጽ ኣማራጺ ኣለካ፡ ከም 1 ወርሒ ወይ ልዕሊኡ። እዚ ተዓጻጻፍነት እዚ ንንግድኻ ከከም ምርጫኻን ስትራተጂ ንግድኻን ክትሰርዖ የኽእለካ።

ክልተኣዊ ኣማራጺታት፡ ሓደ ዓይነት ፋይናንሳዊ መሳርሒ፡ ኣብ ክልተ ምድብ ክምደብ ይከኣል፡ “ተርቦ”ን “ክልተኣዊ”ን። ተርቦ ኣማራጺታት ንሓጺር ግዜ ዝጸንሕ ንግዲ ዘመልክት ክኸውን ከሎ፡ ክልተኣዊ ኣማራጺታት ድማ ምስ ናይ ነዊሕ ግዜ ንግዲ ዝተኣሳሰሩ እዮም። በዚ መድረኽ እዚ ፡ ብ$1 ጥራይ ንግዲ ክትጅምር ተዓጻጻፍነት ኣለካ፡ ንኹሉ ሰብ ተበጻሒ ይገብሮ። እቲ ዝተሓተ ተቐማጢ ገንዘብ $10 ጥራይ እዩ ፣ እዚ ድማ ዝኾነ ምስ ባጀትካን ምርጫኻን ዝሰማማዕ መጠን ገንዘብ ከተውፍር የኽእለካ። ኣብዚ ጉዳይ ክመጽእ ከሎ፡ ዝኾነ ተሪር ሕጊ ኣብ ስራሕ ከምዘየለ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ይኹን እምበር ፡ ኣብ መብዛሕትኡ ዕዳጋታት ዝረኽብዎ ልሙድ ረብሓ ወፍሪ ካብ 80% ክሳብ 91% ምዃኑ ምጥቃስ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ስታቲስቲክስ ኣብ ዝተፈላለዩ ኢንዱስትሪታት ክረጋገፅ ዝኽእል መኽሰብን ዓወትን ዘመልክት እዩ።

ንነጋዶ ዝምልከት ቅድመ ኩነት፤

 • ንግዲ ፎርክስ፣ ክሪፕቶካረንሲን ኣቑሑትን
 • ናይ ሓጺርን ነዊሕን ግዜ ክልተኣዊ ኣማራጺታት ንግዲ
 • ብ1$ ጥራይ ንግዲ ጀምር
 • እቲ ዝተሓተ ተቐማጢ ገንዘብ 10$ እዩ።
 • ምምላስ ወፍሪ ካብ 80 – 90%

ናይ ንግዲ መድረኽ፤

ኣብ ዝቕጽል ጽሑፍ ብዛዕባ እቲ ብBinarium ዝፍለጥ ናይ ንግዲ መድረኽ ሰፊሕ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ከቕርበልኩም እየ። እዚ ናይ ንግዲ መድረኽ ኣብ ዝኾነ መሳርሒ ክትበጽሖ ዝተዳለወ ኮይኑ፡ ዋላ ካብ ሞባይልካ ክትነግድ ምቹእነት ይህበካ። እቲ ሶፍትዌር ኣብ መጀመርታ መርመራ ምስተገብረሉ ቅኑዕን ንተጠቃሚ ምቹእን ይመስል። ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ምስሊ፡ ቀጥታዊ ስክሪን ሾት ናይቲ መድረኽ ብተግባር ምስ ስቶካስቲክ ኢንዲኬተርን ጃፓናዊ ሽምዓ ቻርትን ክትዕዘቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ስእሊ ስክሪን ናይ Binarium ንግዳዊ መድረኽ

እቲ ናይ Binarium ንግዲ መድረኽ ክልቲኡ ውሑድን ዝተራቐቐን ኮይኑ ንመብዛሕትኦም ክልተኣዊ ኣማራጺታት ነጋዶ ዝምጥን ክኸውን እዩ። ኣብዚ መድረኽ እዚ፡ ኣብ ዝፈትውዎ ናይ ግዜ መለክዒታት ቻርት ክትውስኽ ከምኡ’ውን ኣብ ንግዲ ዝበዝሑ ዝጥቀሙሎም መርኣይታት ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ገለ ናይ ንግዲ መድረኻት ካብ Binarium ንላዕሊ ኣማራጺታት ይህቡ፡ እዚ መድረኽ ግን መብዛሕትኦም ኣዝዮም ጠቐምቲ ናይ ቻርቲንግ መሳርሕታትን መርኣይታትን ዘጠቓልል እዩ።

መሳርሕታትን መርኣይታትን ቻርት ምግባር

ነጋዶ ሰፊሕ ቴክኒካዊ ትንተና ንምክያድ መብዛሕትኡ ግዜ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሰንጠረዥን መርኣይታትን ይጥቀሙ። ኣብ ዝመጽእ ክፋል እዚ መድረኽ ንቕኑዕ ትንተና ዳታ ብኸመይ ብኣድማዒ መንገዲ ከቃልልን ብግቡእ ዝተሰነየ ውሳነታት ንግዲ ኣብ ምውሳን ክሕግዝን ከም ዝኽእል ከርኢ እየ።

ኣብ ታሕተዋይ ጸጋማይ ኩርናዕ ናይቲ ስክሪን፡ ነቲ ሰንጠረዥ ከም ድላይካ ክትሰርዖ ዘኽእለካ ዝርዝር ክትረክብ ኢኻ። እዚ ዝርዝር ልዕሊ 4 ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሰንጠረዥ ንዓኻትኩም ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም። ዳታ ብስእሊ ምርኣይ ክመጽእ ከሎ፡ ብዙሓት ኣማራጺታት ኣለዉኻ፡ መስመራት፡ መቐመጢ ሽምዓን ባር ቻርትን። ነፍሲ ወከፍ ካብዞም ዓይነታት ሰንጠረዥ ናቱ ብልጫታት ዘለዎ ኮይኑ፡ ምስ ድሌታትካ ክሰማማዕ ይኽእል። ኣንፈታት ከተርኢ ትደሊ ትኹን ወይ ፍሉያት ነጥብታት ዳታ ከተጉልሕ ትደሊ፡ ከም ኣድላይነቱ ነቲ ርኡይነት ከተመዓራርዮ ተዓጻጻፍነት ኣለካ። ብተወሳኺ እቲ ናይ ቻርት መድረኽ ልዕሊ 16 መርኣይታትን ዝተፈላለዩ ቴክኒካዊ መሳርሒታት ስእሊን የቕርብ። ነጋዶ ብተወሳኺ ብውሑዳት ቀለልቲ ጠውቂታት ጥራይ መሳርሒታቶም ናይ ምምዕርራይ ተዓጻጻፍነት ኣለዎም፣ እዚ ድማ ብሕታዊ ናይ ንግዲ ተመኩሮ የኽእል። Binarium ንነጋዶ ንግዶም ብኣድማዒ መንገዲ ንኽፍጽሙ እኹል ዝርዝር መሳርሒታት ይህብ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።

ኣብ ውሽጢ ላዕለዋይ ዝርዝር ናይቲ መድረኽ፡ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዕዳጋታት ብቐሊሉ ክትቅይርን ቻርት ክትዕዘብን ኣማራጺ ኣለካ። እዚ ባህሪ እዚ ብፍላይ ብዙሕ ቻርቲንግ ስለዘኽእል ጠቓሚ እዩ፣ እዚ ድማ ብሓንሳብ ብዙሓት ዕዳጋታት ብንጥፈት ክትነግድን ክትከታተልን የኽእለካ። እዚ ድማ ካብ ካልኦት ከምዚ ዓይነት ተዓጻጻፍነት ከየቕርቡ ዝኽእሉ መድረኻት ፍሉይ ይገብሮ።

ትእዛዛት ምፍጻም

ኣብ ዕዳጋ ክልተኣዊ ኣማራጺታት ንዝርከቡ ነጋዶ፡ ምቹእ ኣፈጻጽማ ምዕዋት ወሳኒ እዩ። እዚ ብፍላይ ኣብ ናይ ሓጺር ግዜ ክልተኣዊ ኣማራጺታት ንግዳዊ ንጥፈታት ሓቂ እዩ፣ ኣብዚ መእተዊ ነጥቢ ንግድኻ ኣብ ምውሳን ዓወትካ ዓቢ ተራ ኣለዎ። ካብ ውልቃዊ ተመኩሮይ ብምብጋስ፡ ኣፈጻጽማ ናይቲ ንግዳዊ መድረኽ ብሰፊሑ ፈቲነዮ ኣለኹ ፡ ካብ ዝረኸብክዎም ዝቐልጠፉ ምዃኖም ብዓርሰ እምነት ክዛረብ እኽእል እየ። ምስ Binarium ናብ ዕዳጋ ምእታው ዝኾነ ጉዳይ ከስዕብ የብሉን። እዚ ናይ ንግዲ መድረኽ ንተጠቃሚ ምቹእ ዝኾነ መተሓላለፊን ነጋዶ ብግቡእ ዝተሰነየ ውሳነ ንኽወስዱ ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ መሳርሕታትን የቕርብ። ብBinarium ዝተፈላለዩ ዕዳጋታት ክትበጽሕን መኽሰብ ዘለዎ ዕድላት ክትጥቀመሉን ትኽእል ኢኻ።

ንዓኻ ዝምጥን ቻርቲንግ፤

 • ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሰንጠረዥ
 • ልዕሊ 50 ዝተፈላለዩ መርኣይታት
 • ናይ ስእልን ትንተናን መሳርሒታት
 • ትንታነኻ ብዝጥዕመካ ኣመዓራርዮ
 • ብዙሕ ቻርቲንግ ምግባር

ምስ Binarium ከመይ ጌርና ንነግድ?

ንግዲ ክልተኣዊ ኣማራጺታት ቅኑዕ ኣምር ይኽተል። ነጋዶ ንመጻኢ ኣንፈት ምንቅስቓስ ሓደ ንብረት ክግምቱ ይግደዱ፣ ዋጋኡ ክውስኽ ድዩ ክወርድ። “ክልተኣዊ ኣማራጺታት” ዝብል ቃል ክልተ ክኾኑ ዝኽእሉ ውጽኢታት ጥራይ ዘጠቓልል ዓይነት ፋይናንሳዊ ወፍሪ የመልክት። እዚ ስም እዚ ኣብ ውሽጢ እዚ ኣገባብ ወፍሪ ብፍሉይ ክልተ ምርጫታት ስለዘለዉ ዝመጸ እዩ። ንግዲ ኣብ እትገብረሉ እዋን ክልተ ውጽኢት ክህልዉ ከም ዝኽእሉ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ፡ ንሳቶም ድማ ምዕዋት ወይ ምኽሳር እዮም። እቲ ውጽኢት ኣብቲ ዋጋ ካብቲ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ምውዳእ ግዜ ዝኣትወሉ ቦታ ዝለዓለ ወይ ዝወሓደ ምዃኑ ይምርኮስ።

ከመይ ጌርካ ትነግድ፤

 1. ብዛዕባ ምንቅስቓስ ዕዳጋ ትንበያ ምግባር (ትንተናን ካልእን ብምጥቃም)
 2. እቲ ክልተኣዊ ኣማራጺ ዝውዳእ ናይ ምውዳእ ግዜ ምረጽ
 3. ዝኾነ መጠን ገንዘብ ኣውፍር (ካብ $1 ጀሚሩ)
 4. ኣብ ዝዓቢ ወይ ዝወድቕ ዕዳጋታት ብሓደ ጠውቂ ወፍሪ (ዓድግ ወይ ምሻጥ)
 5. ልዑል ረብሓ ካብ ወፍሪ ረኸብ ወይ ድማ መጠን ወፍሪኻ ምጥፋእ

Binarium ትእዛዝ ማስክ

ንፋይናንሳዊ ዕዳጋታት ብባይነሪ ኦፕሽንስ ምሻጥ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ቀሊልን ቅኑዕን እዩ ዝቑጸር። እዚ ዓይነት ንግዲ ነጋዶ ክመርጹ ዝኽእሉ ሰለስተ ኣማራጺታት ጥራይ ዝህብ ኮይኑ፡ ምስ ካልኦት ዓይነታት ንግዲ ክነጻጸር እንከሎ መስርሕ ውሳነ ብተዛማዲ ቀሊል ይገብሮ።

 1. ናይ ምውዳእ ግዜ
 2. መጠን ወፍሪ
 3. ዕዳጋታት ምግዛእ ወይ ምሻጥ

ዝኾነ ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም ወይ ሓገዝ ምስ እትደልዩ፡ እቲ መድረኽ ብ24/7 ዝገብሮ ደገፍ 24 ሰዓት ኣብ ጎንኹም ኣሎ። ብተወሳኺ፡ ከም ቪድዮ ትምህርትን ብፍሉይ ንጀመርቲ ንምሕጋዝ ዝተዳለወ ሰፊሕ ክፍሊ ሕቶታትን ዝኣመሰሉ ሓገዝቲ ጸጋታት ይህቡ። ናይዚ ፋይናንሳዊ ፍርያት ብግቡእ ምጥቃም ንምርግጋጽ ገለ ልምምድ ክትረክብ ይምከር። ጀመርቲ ምስቲ ፍርያት ዝሓሸ ርድኢትን ምልላይን ብናይ Binarium ነጻ ዲሞ ኣካውንት ክትጅምሩ ይምከሩ። እዚ ድማ ተጠቀምቲ ቅድሚ ናብ ሓቀኛ ንግዳዊ ንጥፈታት ምኻዶም ነቲ መድረኽ ብዓርሰ እምነት ክጓዓዙ ክሕግዞም እዩ።

Binarium ዲሞ ኣካውንት።

ዲሞ ኣካውንት ተጠቀምቲ ቨርቹዋል ገንዘብ ተጠቒሞም ንጥፈታት ንግድን ወፍርን ንምምሳል ዘኽእሎም ዓይነት ኣካውንት እዩ። ንሓቀኛ ገንዘብ ስለዘይተሓወሶ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፋይናንሳዊ ሓደጋ ነቲ ናይ ንግዲ መድረኽ ምጥቃም ንምልምማድ ዕድል ይህብ። እቲ ዲሞ ኣካውንት ብሓቀኛ ገንዘብ ናይ ንግዲ ተመኩሮ ንምምሳል ዝተዳለወ እዩ። ተጠቀምቲ ብዘይ ዝኾነ ፋይናንሳዊ ሓደጋ ንግዳዊ ስትራተጂታቶም ክለማመዱን ምስቲ መድረኽ ክላለዩን የኽእሎም።

Binarium መድረኾም ክትድህስስን ብዘይ ዝኾነ ሓደጋ ንግዳዊ ስትራተጂታትካ ከተዕብዮን ዕድል ይህበካ ነጻ $10,000 ዲሞ ኣካውንት ብምቕራብ። እዚ ድማ ነጋዶ ነቲ መድረኽ ክፍትኑን ቅድሚ ሓቀኛ ገንዘብ ምውፋሮም ክቡር ተመኩሮ ክረኽቡን የኽእሎም። ተወሳኺ ረብሓ ናይ ልምምድ ኣካውንት ምጥቃም ሓደስቲ ዕዳጋታት ንምድህሳስን ንግዲ ንምጅማርን ዕድል እዩ። እዚ ባህሪ ብፍላይ ንጀመርቲ ኣብ ንግዲ ክልተኣዊ ኣማራጺታት ገና ዝጅምሩ ጠቓሚ እዩ። ከም Binarium ዝኣመሰሉ ደላሎ ክልተኣዊ ኣማራጺታት፡ ተጠቀምቶም ቅድሚ ንሓቀኛ ገንዘብ ኣብ ሓደጋ ምእታዎም፡ ምስ ዝተፈላለዩ ዕዳጋታት ክመሃሩን ክላለዩን ዕድል ንኽረኽቡ፡ ነዚ መፍትሒ ምቕራብ ኣገዳሲ እዩ።

 • ተጠቀምቲ ንኽፍትኑን ንኽድህስሱን ነጻን ደረት ኣልቦን ናይ ዲሞ ኣካውንት ኣሎ። እዚ ድማ ብዘይ ዝኾነ ገደብ ወይ ደረት ናይቲ ፍርያት ባህርያትን ዓቕምታትን ክትፍትን የኽእለካ።
 • ብሓንቲ ጠውቂ ጥራይ ኣካውንትካ ብዘይ ጻዕሪ ምልኣዮ

ዓይነታት ሕሳብ Binarium

Binarium ዝተፈላለዩ ዓይነታት ናይ ንግዲ ሕሳብ የቕርብ። ኣብ Binarium ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣካውንት ከምኡ እውን ነዞም ዓይነት ንግዳዊ ሕሳባት ንምኽፋት ቅድመ ኩነት ዘለዎም ቅልጡፍ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ኣብዚ ኣሎ።

ዓይነታት ሕሳብ Binarium ኣካውንት ጀምር ስታንዳርድ ኣካውንት። ናይ ንግዲ ሕሳብ ፕሪምየም ኣካውንት። ቪኣይፒ ኣካውንት።
መጠን ተቐማጢ ገንዘብ 5 ክሳብ 99.99 $ 100 ክሳብ 499.99 $ 500 ክሳብ 1 999.99 $ 2 000 ክሳብ 4 999.99 $ 5 000 $
ንግዳዊ ንብረት 46 53 61 73 78
ምምላስ ንግዲ * 0% 5% ከም ቦነስ
10% ከም ቦነስ
12.5% ከም ቦነስ 15% ሓቀኛ ገንዘብ
ገደብ ምውጻእ ገንዘብ፣ ኣብ መዓልቲ / ኣብ ሰሙን 50 $ / 100 $
200 $ / 500 $ 500 $ / 2 000 $ 1 500 $ / 4 000 $ 15 000 $ / 100 000 $
ንነፍሲ ወከፍ ናይ ምስሓብ ሕቶ ገደብ 25 $ 50 $ 100 $ 250 $ ደረት የብሉን
መስርሕ ሕቶ ምስሓብ ክሳብ 5 ናይ ስራሕ መዓልታት ክሳብ 3 ናይ ስራሕ መዓልታት ክሳብ 2 ናይ ስራሕ መዓልታት ክሳብ 1 ናይ ስራሕ መዓልቲ
ክሳብ 1 ናይ ስራሕ መዓልቲ
ዓይነት ክፍሊ ንግዲ ክፍሊ ንግዲ ክፍሊ ንግዲ ክፍሊ ንግዲ
ስራሕቲ ንግዲ
ክፍሊ ንግዲ
ስራሕቲ ንግዲ
ክፍሊ ንግዲ
ቢዝነስ፣ ቪኣይፒ
ብሓንሳብ ክፉት ንግዳዊ ንጥፈታት 100 $ 250 $ 1000 $ 2 500 $ ደረት የብሉን

(መጠንቀቕታ ሓደጋ፡ ርእሰ-ማልካ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ)

ኣካውንት ምጅማር፤

ምስ Start Account ዝተኣሳሰሩ ኣገደስቲ ዝርዝራት ንርአ። ተቐማጢ ገንዘብ ክትገብር ከለኻ፡ ካብ $5 ክሳብ $99.99 ዝበጽሕ መጠን ገንዘብ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። ንግዳዊ ንብረት ብዝምልከት 46 ኣማራጺታት ኣለዉ ካብኦም ክትመርጽ። ንመውጽኢ ገንዘብ፡ ዝተወሰኑ ገደባት ኣለዉ። ኣብ መዓልቲ ክሳብ $50 ወይ ክሳብ $100 ኣብ ሰሙን ከተውጽእ ትኽእል ኢኻ። ብተወሳኺ ነፍሲ ወከፍ ናይ ምውጻእ ሕቶ $25 ገደብ ኣለዎ። ናይ ምስሓብ ሕቶታት ንኽስርሑ ክሳብ 5 ናይ ስራሕ መዓልታት ክወስድ ከም ዝኽእል ኣስተውዕሉ። እንተ ናይ Binarium ንግዳዊ ክፍሊ እንተኾይኑ፡ ነዚ ባህሪ ብ “Start Account” ክትረኽቦ ኣይትኽእልን ኢኻ፡ ኣብ መወዳእታ፡ ክሳብ $100 ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ክፉት ንግዲ ናይ ምህላው ዓቕሚ ኣለካ።

ስታንዳርድ ኣካውንት።

Binarium ስታንዳርድ ኣካውንት ንነጋዶ ዝተፈላለዩ ባህርያትን ረብሓታትን የቕርብ። ሕሳብ ንምኽፋት ካብ $100 ክሳብ $499.99 ዝወሓደ መጠን ገንዘብ ምቕማጥ የድሊ። ከም ቦነስ ነጋዶ 5% ትሬድባክ ከስተማቕሩ ይኽእሉ። በዚ ኣካውንት እዚ፡ 53 ንግዳዊ ንብረታት ክትረክብ ኢኻ፡ እዚ ድማ ንንግዲ ዝተፈላለዩ ኣማራጺታት ይህበካ። ኣብ ምውጻእ ገንዘብ ክመጽእ ከሎ፡ ዝተወሰኑ ገደባት ኣለዉ። እቲ ናይ ምውጻእ ገደብ ንመዓልቲ 200 ዶላር፡ ኣብ ሰሙን ድማ 500 ዶላር ተባሂሉ ተቐሚጡ ኣሎ። ብተወሳኺ ነፍሲ ወከፍ ናይ ምውጻእ ሕቶ $50 ገደብ ኣለዎ።ናይ ምስሓብ ሕቶታት ናይ መስርሕ ግዜ ሰለስተ ናይ ስራሕ መዓልታት ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ዘሕዝን ግን ብዛዕባ ፍሉይ ባህርያት ወይ ተግባራት ናይቲ ክፍሊ ንግዲ ዝኾነ ሓበሬታ የለን። ኣብ መወዳእታ፡ ብናይ Binarium ስታንዳርድ ሕሳብ፡ ነጋዶ ኣብ ዝኾነ እዋን ክሳብ $250 ዝግመት ብሓንሳብ ክፉት ንግዲ ክህልዎም ይኽእል።

ቡሲነስ ኣካውንት።

Binarium ንነጋዶ ናይ ንግዲ ሕሳብ ኣማራጺ የቕርብ። ነዚ ዓይነት ናይ ንግዲ ሕሳብ ንምኽፋት፡ እቲ ዝተሓተ መጠን ገንዘብ ካብ $500 ክሳብ $1,999.99 ይኸውን። ከም ቦነስ ነጋዶ 10% ትሬድባክ ይረኽቡ። እቲ ናይ ንግዲ መድረኽ ንንግዲ ዝኸውን 61 ዝተፈላለዩ ንብረታት ንምርካብ ዕድል ዝህብ እዩ። ብመንጽር ምውጻእ ገንዘብ፡ ዝተወሰኑ ገደባት ኣለዉ። ነጋዶ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 500 ዶላር፡ ኣብ ሰሙን ድማ ክሳብ 2000 ዶላር ከውጽኡ ይኽእሉ። ብተወሳኺ፡ ንሓደ ናይ ምስሓብ ሕቶ 100 ዶላር ገደብ ኣሎ። ናይ ምስሓብ ሕቶታት ናይ መስርሕ ግዜ ብተለምዶ ክሳብ 2 ናይ ስራሕ መዓልታት እዩ። ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ንግዲ Binarium፡ ነጋዶ ብሓንሳብ ብዙሓት ንግዳዊ ንጥፈታት ክኽፈቱ ዓቕሚ ኣለዎም፡ ሓፈሻዊ ጠቕላላ ዋጋ ክሳብ $1,000።

ፕሪምየም ኣካውንት።

Binarium ዝተፈላለየ ረብሓታት ዘለዎ ፕሪምየም ኣካውንት ኣማራጺ የቕርብ። ነዚ ሕሳብ ንምኽፋት ካብ $2,000 ክሳብ $4,999.99 ዝበጽሕ ገንዘብ ከተቐምጥ ኣለካ። ከም ቦነስ ድማ 12.5% ትሬድባክ ክትረኽቡ ኢኹም። 73 ንግዳዊ ንብረታት ኣለዉ ንስኻትኩም ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ምውጻእ ገንዘብ ክመጽእ ከሎ፡ ንመዓልቲ 1500 ዶላር፡ ኣብ ሰሙን ድማ 4000 ዶላር ዝግመት ገደብ ኣሎ። ብተወሳኺ ነፍሲ ወከፍ ናይ ምውጻእ ሕቶ ዝለዓለ ገደብ $250 ኣለዎ። ናይ ምውጻእ ሕቶታት ኣብ ውሽጢ ሓደ ናይ ስራሕ መዓልቲ ይስራሕ። እዚ ዓይነት ኣካውንት ናብ ክፍሊ ንግዲ ንግዲ ክትኣቱ ዝሕግዘካን ክሳብ $2,500 ዝበጽሕ ዋጋ ዘለዎም ንግዳዊ ንጥፈታት ብሓንሳብ ክትክፈት የኽእለካ።

ቪኣይፒ ኣካውንት።

ብናይ Binarium ቪኣይፒ ኣካውንት 5000 ዶላር ከተቐምጥን 15% ኣብ ሓቀኛ ገንዘብ ክትምለስን ዕድል ኣለካ። እዚ ፍሉይ ኣካውንት 78 ንግዳዊ ንብረታት ክትረክብ የኽእለካ። ኣብ ምውጻእ ገንዘብ ክመጽእ ከሎ፡ መዓልታዊ ገደብ $15,000፡ ሰሙናዊ ገደብ ድማ $100,000 ኣለካ። ይኹን እምበር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ምውጻእ ሕቶ ዝኽፈል መጠን ገንዘብ ደረት የብሉን። ናይ ምስሓብ ሕቶታት ኣብ ውሽጢ ሓደ ናይ ስራሕ መዓልቲ ከም ዝስራሕ ርግጸኛታት ኩኑ። ብተወሳኺ ከም ኣባል ቪኣይፒ መጠን ናብ ክፍሊ ንግዲ ንግዲ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ፡ ብሓንሳብ ኣብ ብዝሒ ክፉት ንግዲ ዝኾነ ገደብ ዘይብሉ ንግዲ ከተስተማቕር ትኽእል ኢኻ።

Binarium ተመዝገቡ።

ኣብ Binarium ኣካውንት ምኽፋት ቀሊል መስርሕ እዩ። ኢመይል ኣድራሻኻ ምሃብን ውሑስ ፓስዎርድ ምፍጣርን ጥራይ እዩ ዘድልየካ። እዚ ምስ ገበርካ፡ ናብቲ ንተጠቃሚ ምቹእ ዝኾነ ንግዳዊ መድረኾም ክትረክብ ኢኻ። ኩሉ ባህርያትን ተግባራትን ናይቲ ደላላይ ንምርካብ፡ ተጠቀምቲ ምሉእ ስሞምን ኢመይሎምን ቁጽሪ ተሌፎኖምን ከቕርቡ የድሊ። ይኹን እምበር ኣብ Binarium ተጠቀምቲ መስርሕ ምርግጋፅ ከይተገበረሎም ክነግዱ ዝኽእሉሉ ፍሉይ ነገር ኣሎ።

 1. ኣካውንት ምፍጣር ቅልጡፍን ቀሊልን ኮይኑ፡ ንኽትዛዝሞ ትሕቲ ሓደ ደቒቕ ይወስድ።
 2. ንBinarium ፕላትፎርም ክትጥቀመሉ ከለኻ ክልተ ኣማራጺታት ኣለዉኻ፡ ወይ ሓቀኛ ገንዘብ ከተቐምጥ ትኽእል ወይ ድማ ነቲ ነጻ ዲሞ ኣካውንት ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ሓቀኛ ገንዘብ ምቕማጥ ረብሓታትን ባህርያትን መድረኽና ምሉእ ብምሉእ ክትፈልጥ ዘኽእለካ ክኸውን ከሎ፡ እቲ ነጻ ናይ ዲሞ ኣካውንት ድማ ምስ ኣገልግሎታትና ንኽትለማመድን ንኽትላለየሉን ካብ ሓደጋ ነጻ ዝኾነ ሃዋህው ይህብ።
 3. ንግዲ ጀምር

(መጠንቀቕታ ሓደጋ፡ ርእሰ-ማልካ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ)

ምቕማጥን ምውጻእን

ኣገባብ ምቕማጥን ምውጻእን ናይ Binarium
ናይ Binarium ናይ ምቕማጥን ምውጻእን ኣገባብ ክፍሊት

ኣታዊ

ኣብ መድረኽ ንግዲ ክመጽእ ከሎ ፡ Binarium ገንዘብ ምቕማጥ ንፋስ ይገብሮ። ንሳቶም ንኽልቲኡ ተቐማጢ ገንዘብን ምውጻእን ሰፊሕ ምርጫ ኣገባብ ክፍሊት የቕርቡ , ኣብ ምምሕዳር ገንዘብካ ተዓጻጻፍነትን ምቹእነትን ይህበካ። እቲ ዘሎ ኣገባብ ምቕማጥ ገንዘብ ከከም ሃገርካ ክፈላለ ይኽእል። ልሙዳት ኣማራጺታት ክረዲት ካርድ (ቪዛ፡ ማስተርካርድ)፡ ኔተለር፡ ቺዊ፡ ያንዴክስ-ገንዘብ፡ ዌብማኒ፡ ቻይና ዩኒየንፔይ፡ ብገመድ ዝውውር፡ ክሪፕቶካረንሲን ካልኦት ዝተፈላለዩን ይርከብዎም። ኣየኖት ሜላታት ከም ዝድገፉ ንምፍላጥ ምስቲ ፍሉይ ቦታኻ ምፍታሽ ይምከር።

ንምጅማር፡ እንተወሓደ 10 ዶላር ምቕማጥ ጥራይ እዩ ዘድልየካ። ኣብ ትራንዛክሽንኩም ዝኾነ ሕቡእ ክፍሊት ከምዘየለ ርግጸኛታት ኩኑ። ብተወሳኺ እቲ ናይ መጀመርታ ተቐማጢ ገንዘብ ምሉእ ብምሉእ ብነጻ እዩ።

ወጻኢ ምግባር

ኣብ ምውጻእ ገንዘብ ክመጽእ ከሎ፡ እቲ ዝጥቀመሉ መስርሕ ከምቲ ንመቐመጢ ገንዘብ ዝግበር እዩ። Binarium ንዝወጽእ ገንዘብ ዝኾነ ክፍሊት ከምዘይሓትት ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ . ይኹን እምበር፡ ወሃቢ ክፍሊትካ ክፍሊት ዝገብረሉ ኣጋጣሚታት ክህሉ ይኽእል። ኣብ መድረኽ ንግዲ Binarium፡ እቲ ኩባንያ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ክፍሊት ከም ዝፍጸም ብቐሊሉ ክትዕዘበሉ እትኽእል ግሉጽ መስርሕ የረጋግጽ። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት፡ መስርሕ ክፍሊት ካብቲ ልሙድ ናይ ሰለስተ መዓልታት ግዜ ንላዕሊ ክወስድ ከም ዝኽእል ኣስተውዕሉ። እዚ ምድንጓይ ብሰንኪ ዘይስራሕ መዓልታት ከም ሰሙን ዕረፍቲ ወይ ህዝባዊ በዓላት ክኸውን ይኽእል። ክፍሊት ክትጽበ ወይ ፋይናንሳዊ ምድላዋት ክትገብር ከለኻ ነዚ ኣብ ግምት ምእታው ኣገዳሲ እዩ።

 • ኣብ Binarium ዝግበር ምቕማጥን ምውጻእን ምሉእ ብምሉእ ካብ ዝኾነ ክፍሊት ነጻ እዩ። ብዘይ ዝኾነ ተወሳኺ ወጻኢታት ገንዘብካ ናይ ምምሕዳር ምቹእነት ከተስተማቕር ትኽእል ኢኻ።
 • ብሰንኪ ምቹእነት ኤሌክትሮኒካዊ ኣገባብ ክፍሊት፡ ሕጂ ብቕጽበት ተቐማጢ ገንዘብ ክግበር ይከኣል። እዚ ማለት ገንዘብካ ክሳብ ዝረክብ መዓልታት ክትጽበ ኣየድልየካን እዩ።
 • ምውጻእ ገንዘብ ብተለምዶ ንኽስራሕ ካብ 1-3 መዓልታት ይወስድ፣ እዚ ድማ ገንዘብካ ኣብ እዋኑ ከም እትረኽቦ የረጋግጽ።

ቦነስ esን ፕሮሞሽንን

ቦነስ ብBinarium ዝቐርብ
Binarium ቦነስ

Binarium ንነጋዶ ዓቢ ምትብባዕ ይህብ – ኣብቲ መድረኽ ንመጀመርታ ግዜ ንዝተቐመጠ ገንዘብ ነጻ ቦነስ ይህቡ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ተወሳኺ ፍሉይ ናይ ቦነስ ፕሮግራማት ኣለዎም፡ እዚ ድማ ነቲ ናይ ንግዲ ተመኩሮ ዝያዳ ዋጋ ይውስኸሉ። እቲ እትረኽቦ ቦነስ ብቐጥታ ምስ መጠን ተቐማጢ ገንዘብ ዝተኣሳሰር እዩ። ካብቲ ናይ መጀመርታ ተቐማጢ ገንዘብካ 100% ናይ ምሕላፍ ተኽእሎ ኣለዎ፡ እዚ ድማ ኣዝዩ ለጋስ እዩ። ይኹን እምበር፡ ነዚ ቦነስ ቅድሚ ምስሓብካ፡ ክማላእ ዘለዎም ዝተወሰኑ ቅድመ ኩነታት ኣለዉ። ንቦነስ ዝምልከት ረቛሒታት ንምምላእ ካብ 40 ክሳብ 50 ዕጽፊ ናይቲ ቦነስ ዝኾነ መጠን ንግዲ ምርካብ የድሊ።

$100 ቦነስ እንተረኺብካ፡ ካብ $4,000 ክሳብ $5,000 ዝበጽሕ መጠን ንግዲ ክትውድእ ይግደድ። እዚ ማለት ብድምር ነዚ መጠን ገንዘብ ኣብ ዝግበሩ ንግዳዊ ንጥፈታት ክትዋፈር ምተገደድካ። ብተመኩሮይ እዚ ብቕልጡፍ ክኸውን ይኽእል እዩ። ቦነስ ምቕራብ ንግዳዊ ሕሳብካ ንምዕባይን ገንዘብካ ንምዕባይን ውጽኢታዊ ስትራተጂ ክኸውን ይኽእል።

ነቲ ቦነስ ዝምልከት ውዕላትን ቅጥዕታትን ክትከታተሉ ብትሕትና ንሓትት። እዞም ኩነታት እዚኦም ኣብቲ ናይ ንግዲ መድረኽ ብግልጺ ይረኣዩ፣ እዚ ድማ ግሉጽነት የረጋግጹ። እቲ ናይ ቦነስ መጠን ገንዘብ ኣብዞም ቅድመ ኩነታት ዝተዘርዘሩ ፍሉያት ረቛሒታት ኣብ ምምላእ ዝተመርኮሰ እዩ።

(መጠንቀቕታ ሓደጋ፡ ርእሰ-ማልካ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ)

ውድድራት Binarium

Binarium ንተጠቀምቱ ብነጻን ዝኽፈልን ውድድራት የዳሉ።

ነጻ ውድድራት ኣብ ሰሙን ብፍላይ ኣብ ሰኑይ፡ ረቡዕን ዓርብን ከም ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት ይውደቡ። እዞም ውድድራት እዚኦም ተሳተፍቲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መእተዊ ክፍሊት ወይ ወጻኢታት ንኽወዳደሩ ዕድል ዝህቡ እዮም። ንኽትሳተፍ፡ መስርሕ ምዝገባ ምዝዛም ጥራይ እዩ ዘድልየካ። እቲ ናይ ሽልማት ገንዘብ 1500 ዶላር ተባሂሉ ዝተቐመጠ ኮይኑ፡ ተዓወትቲ ሽልማቶም ብመልክዕ ብዘይ ምቕማጥ ቦነስ ክረኽቡ እዮም። ይኹን እምበር እዚ ቦነስ ቅድሚ ምስሓቡ ገለ መስርሕ ከምዘድልዮ ኣስተውዕሉ። ምስ ዝኾነ ናይ ተቐማጢ ቦነስ ዝተኣሳሰር ሕግታት ብፍላይ ኣብ ነጻ ውድድር ክትሳተፍን ክትዕወትን ከለኻ እትረኽቦ ሽልማት ገንዘብ ዝምልከት ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።

ዝኽፈል ውድድራት ሓደ ዓይነት ውድድር ኮይኑ፡ ተሳተፍቲ ንኽኣትዉ ንእሽቶ ክፍሊት ክኸፍሉ ኣለዎም፡ እዚ ድማ ብተለምዶ ካብ $5 ክሳብ $15 ዝበጽሕ እዩ። ኣብዞም ውድድራት እዚኦም ንዓወት ዝወሃብ ሽልማት ከም ሓቀኛ ገንዘብ ይወሃብ። ይኹን እምበር፡ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ዓወታት ብተሳተፍቲ ቅድሚ ምስሓቦም፡ ብናይ መስርሕ ስጉምቲ ክሓልፉ ከምዘለዎም ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ኣብቲ ሓቀኛ ሕሳብ መጠን ንግዲ ኣብ ዘይብሉ እዋን፡ እቲ ኩባንያ ክፍሊት ሽልማት ናይ ምቁራጽ ስልጣን ይዕቅብ። ኣብ Binarium ዝኽፈሉ ውድድራት ካብ መዓልታዊ ክሳብ ወርሓዊ ዝተፈላለየ ንውሓት ግዜ ይመጹ። ንነፍሲ ወከፍ ውድድር ዝኸውን ፍሉይ ንውሓት ግዜ ኣብቲ ብBinarium ዝቐረበ ውዕላትን ቅጥዕታትን ብንጹር ተዘርዚሩ ኣሎ። ኣብ ዝኾነ ውድድር ቅድሚ ምስታፍካ ነዞም ውዕላት ምግምጋምካ ኣረጋግጽ።

Binarium ትሬድባክ

ትሬድባክ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሓቀኛ ንግዳዊ ሕሳብ ዘጋጠመ ክሳራ ብኸፊል ንምሽፋን ዝዓለመ ዓይነት ካሕሳ እዩ። ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታቶም ምዕንቃፍ ኣጋጢምዎም ክኾኑ ዝኽእሉ ነጋዶ ገለ ፋይናንሳዊ ረድኤት ንምሃብ ከም መንገዲ ኮይኑ የገልግል። ትሬድባክ ክረዲት ንምርካብ፡ ንሰሙን ዝገበርካዮ ንግዳዊ ንጥፈታት ሓፈሻዊ ክሳራ እንተ ኣስዒቡ ጥራይ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ማለት ቁጽሪ ናይቶም ኣብ መወዳእታ መኽሰብ ዘይረኸቡ ንግዳዊ ንጥፈታት ካብቲ ኣብቲ ፍሉይ ሰሙን ካብቲ ሓቀኛ ሕሳብካ ዝተኻየዱ መኽሰብ ዘለዎም ንግዳዊ ንጥፈታት ክዛይድ ኣለዎ። መጠንን ቅርጽን ናይቲ ትሬድባክ፡ ብመልክዕ ቦነስ ይኹን ሓቀኛ ገንዘብ፡ ኣብ ዓይነት ሕሳብካ ይምርኮስ። ብዛዕባ እዚ ዝርዝር ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ Binarium ኣብ ዝርከብ ክፍሊ ዓይነታት ሕሳብ ተወከሱ።

ትሬድባክ መዓስ ክብሪ ይወሃቦ?

ትሬድባክ፡ ብቑዕ እንተኾይኑ፡ ኩሉ ግዜ ሰሉስ ሰዓት 00፡00 GMT+0 ናብ ሕሳብካ ይኣቱ።

ከመይ ጌረ እየ ትሬድባክ ካብ Binarium ክስሕቦ ዝኽእል?

ምውጻእ ትሬድባክስ ምስቲ ስሩዕ ቦነስ ምውጻእ ዝመሳሰል ኣገባብ ይኽተል። ብሓቂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ቦነስ ሕሳብ ዝተዋህለለ ትሬድባክ ምውጻእ ዝያዳ ቀሊል እዩ። ኣብ x20 ዝበጽሕ መጠን ንግዲ ምስ በጻሕካ፡ ወይ ድማ ቦነስ ክትረክብ እንተደሊኻ x40፡ ነቲ ዝተመደበ ስጉምቲ ክትቅጽሎ ትኽእል ኢኻ።

ቪኣይፒ ኣካውንት ዘለዎም ሰባት ትሬድባክ ኣብ ምውጻእ ፍሉይ ብልጫ ኣለዎም። ዘይከም ስሩዓት ተጠቀምቲ፡ ዝኾነ መስርሕ ከየድለዮም፡ ነቲ ናይ ምምላስ ገንዘብ ከም ሓቀኛ ገንዘብ ይቕበልዎ። እዚ ማለት ድማ ወነንቲ ቪኣይፒ ኣካውንት ገንዘቦም ብቕልጡፍ ከውጽኡ ይኽእሉ እዮም፣ እዚ ድማ ዝያዳ ተዓጻጻፍነትን ምቹእነትን ይህቦም።

እቲ ትሬድባክ ብኸመይ ይሕሰብ?

ስሌት ትሬድባክ ብፍላይ ኣብ ክሳራ ሓቀኛ ገንዘብ ዝተመርኮሰ እዩ። ብቦነስ ገንዘብ ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ክሳራ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይኮነን። ክልቲኦም ቦነስን ሓቀኛ ገንዘብን ንንግዲ ኣብ ዝውዕሉሉ እዋን ንዕላማታት ትሬድባክ ክሳራታት ኣብ ዝሕሰበሉ እዋን እቲ ሓቀኛ ገንዘብ ጥራይ ኣብ ግምት ከምዝኣቱ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።

እቲ መድረኽ ፍሉይ ቀመር ተጠቒሙ ነቲ ትሬድባክ ይውስኖ። ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝመጸ ክሳራ በቲ ኣብቲ ዓይነት ሕሳብ ዝተመደበ ሚእታዊት ትሬድባክ የባዝሖ። ዝለዓለ ኩነታት ሕሳብ ምስ ዝለዓለ ሚእታዊት ክፍሊት ዝሰማማዕ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።

እቲ ወናኒ ሕሳብ ቢዝነስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 10% ምጉዳል ዋጋ ዘለዎ $1000 ክሳራ ኣጋጢምዎ ንበል። ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ ትሬድባክ ብኸምዚ ዝስዕብ ምተቖጽረ፡ $1,000 ብ10% ተባዚሑ ማዕረ $100 እዩ።

ከመይ ጌርና ትሬድባክ ንሰናኽሎ?

ኣብ ውልቃዊ ኣካውንትካ ትሬድባክ ንምስናፍ፡ ናብቲ ናይ ትሬድባክ ኣማራጺታት ዝብል ክፍሊ ጥራይ ምኻድ። ካብኡ ድማ ነዚ ባህሪ ንምጥፋእ ዘድሊ ቅጥዕታት ክትረክብ ትኽእል። ኣብ ዝደለኻዮ እዋን ነቲ ኣገልግሎት ከተነቓቕሖ ተዓጻጻፍነት ኣለካ። ይኹን እምበር ፡ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ትሬድባክ እንተተሰናኺሉ፡ ኣብቲ ግዜ እቲ ንዝኾነ ትሬድባክ ክፍሊት ብቑዕ ከምዘይትኸውን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።

ደገፍ ዓማዊል

ክልተኣዊ ኣማራጺታት ደላላይ ኣብ ግምት ከተእትዎ ከለኻ፡ ንነጋዶ ዝህብዎ ደገፍን ኣገልግሎት ዓማዊልን ረቛሒ ምግባር ወሳኒ እዩ። ሓደ እሙን ደላላይ ብሉጽ ሓገዝ ክህብን ኣብ ንግዳዊ ጉዕዞኹም ንዝኾነ ሕቶታት ወይ ጉዳያት ምላሽ ክህብን ይግባእ። ኣብ ሓያል ደገፍ ዘለዎ ደላላይ ወፍሪ ምግባር ስሉጥ ተመኩሮ ንምርግጋጽን ሓፈሻዊ ዕግበት ንግዲካ ንምዕባይን ክሕግዝ ይኽእል። ኣብ እዋን ፈተነይ፡ ኣገልግሎት Binarium ክግምግም እውን ዕድል ረኺበ። Binarium ንዓማዊል ዝተፈላለዩ ናይ ደገፍ ኣማራጺታት ከም ዝህብ ምፍላጥ ኣገዳሲ ኮይኑ፡ ቴለፎን፡ ኢመይል፡ ቴሌግራም ቦት፡ ከምኡ’ውን ብኢንተርነት ዝርርብ ይርከብዎም። እቲ ዝያዳ ዝድነቕ ነገር እንተሃልዩ፡ እቲ ናይ ደገፍ ጉጅለኦም ዓማዊል ሓገዝ ኣብ ዘድልዮም እዋን ንምሕጋዝ 24 ሰዓታት ድሉው ምዃኑ እዩ። ዓለምለኻውያን ነጋዶ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ርክብ የድልዮም። ነዚ ብዙሕነት ንምምላእ፡ መብዛሕትኡ ግዜ መርበባት ሓበሬታ ንበጻሕቲ ብቐሊሉ ዝረኽብዎ ናይ ርክብ ሓበሬታ ይህባ። እዚ ድማ ነጋዶ ብቐጥታ ምስቲ ኩባንያ ክራኸቡን ዝኾነ ይኹን ሕቶ ወይ ስክፍታታት ክህልዎም ዝኽእል መልሲ ክህቡን የኽእሎም።

ካብ ውልቃዊ ተመኩሮይ ብምብጋስ ፡ እቲ ናይ ዓማዊል ደገፍ ኣዝዩ ስሉጥን ቅልጡፍን ኮይኑ ረኺበዮ። ናይ ምላሽ ግዜኦም ብተደጋጋሚ ክፍትኖ ዕድል ረኺበ፡ ብቐጻሊ ንሕቶታት ብቕልጡፍ ይምልሱ ነበሩ። ብተወሳኺ፡ ነቲ መድረኽ ኣብ ዝጥቀሙሉ እዋን ዘጋጥም ዝኾነ ይኹን ጸገማት ንምሕጋዝ ብቐሊሉ ተዳልዮም ነይሮም። ብዘይካ እቶም ካልኦት ሓገዝቲ ባህርያቶም፡ ንሳቶም እውን ነቲ ናይ ንግዲ መድረኽ ብምጥቃም ክመርሑኻ ይኽእሉ እዮም። ድሕሪ ጥንቁቕ ገምጋም፡ እቲ ናይ ዓማዊል ደገፍ ጉጅለ ብዘደንቕ ልዑል ደረጃ ደገፍ ዝህብ ይመስል።

 • ቴሌፎን፡ ቻት፡ ኢመይልን ቴሌግራምን ቦት።
 • 24/7 ደገፍ ኣሎ።
 • ቅልጡፍን ሞያውን ደገፍ
 • ውልቃዊ ኣካውንት ማናጀራት

ቁጽሪ ተሌፎን ደገፍ ዓማዊል Binarium፤

ንቋንቋ ሩስያ ዝዛረቡ ዓማዊል ዝምልከት ሓበሬታ፤

+ 7 (499) 703 35 81

ንእንግሊዝኛ ዝዛረቡ ዓማዊል ዝምልከት ሓበሬታ፤

+357(22)052784
+44(203)6957705

ደገፍ ዓማዊል ኢመይል ፡ support@binarium.com

ዝርከባ ሃገራት

Binarium ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ንዝመጹ ነጋዶ ዝቕበል ናይ ንግዲ መድረኽ እዩ። ይኹን እምበር፡ ንነበርቲ ክልተ ፍሉያት ሃገራት ዝተወሰኑ ገደባት ከምዘለዉ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ደላላይ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን ኢማራት ዓረብን ዝመጹ ነጋዶ ኣብ ምቕባል ዝተወሰኑ ገደባት ኣለዎ። ይኹን እምበር ካብ ኩለን ካልኦት ሃገራት ንዝመጹ ነጋዶ ክፉታት እዮም። ብተወሳኺ መርበብ ሓበሬታኦም ንሰፊሕ ተዓዛቢ ንምምላእ ብ10 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ብዝጥዕም መንገዲ ይርከብ።

Binarium ኣብዚ ህቡብ እዩ፤

 • ህንዲ
 • ደቡብ ኣፍሪቃ
 • ማሌዥያ
 • ኢንዶነዥያ
 • ፊሊፒንስ
 • ታይላንድ
 • ቻይና
 • ኤውሮጳ
 • ካልእን ካልእን።

Binarium ኣንጻር ካልኦት ደላሎ

Binarium ብሰንኪ እቲ ዝድነቕ ኣፈጻጽማ ካብ ካልኦት ክልተኣዊ ደላሎ ፍሉይ ዝገብሮ እዩ። ካብ 5 ነጥቢ 4 ነጥቢ ብምርካብ ጽኑዕ ነጥቢ ተዋሂብዎ ኣሎ፡ እዚ ድማ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ዘለዎ ተኣማንነትን ኣድማዕነትን ዘመልክት እዩ። ሓደ ካብቲ ዝቐርብ ረብሓ ንነፍሲ ወከፍ ዝተቐመጠ ገንዘብ ነጻ ቦነስ ምህላዉ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ደላላይ ስርዓት ከምዘይብሉ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ካልእ ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎ መዳይ ድማ Binarium ዝተሓተ ምህርቲ ዝህብ ኮይኑ፡ ክሳብ 80% ዝበጽሕ ምምላስ ኣለዎ።

Binarium Pocket Option Quotex
ደረጃ ምሃብ፤ 4/5 5/5 5/5
ደንቢ፤ ስርዓት ዘይብሉ IFMRRC ስርዓት ዘለዎ የለን
ዲጂታላዊ ኣማራጺታት፤ እወ እወ እወ
ተመለስ: ክሳብ 80%+ ክሳብ 93%+ ክሳብ 98%+
ሃብቲ: 100+ 100+ 300+
ሓገዝ: 24/7 24/7 24/7
ብልጫታት፤ ንነፍሲ ወከፍ ተቐማጢ ገንዘብ ነጻ ቦነስ! ናይ 30 ካልኢት ንግዲ የቕርብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንግዲ ዝሓሸ ምምላስ የቕርብ
ጉድለታት፤ ትሑት ምህርቲ ዝለዓለ ዝተሓተ ተቐማጢ ገንዘብ ናይ ንግዲ ኣፕ ኣብ iOS ኣይርከብን እዩ።
ምስ Binarium ተመዝገቡ። ብ Pocket Option ተመዝገብ ብኮቴክስ ተመዝገቡ።

መደምደምታ

ካብ ውልቃዊ ተመኩሮይ ተበጊሰ ቢናሩም ምትላል ከምዘይኮነ ከረጋግጸልኩም እኽእል እየ። ግዜ ወሲደ ነቲ Demo Account ዝብል ባህሪ ተጠቒመ ክግምግሞ ጀሚረ፡ እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ገንዘብ ከይተጠቐምኩ ከመይ ከም ዝሰርሕ ስምዒት ክረክብ ኣኽኢሉኒ። ብተወሳኺ ኣብ ጭቡጥ ንግዳዊ ስናርዮ ዘለዎ ኣፈፃፅማ ንምርኣይ ብንእሽቶ ወፍሪ 100 ዶላር እውን ፈቲነዮ። እቲ ደላላይ ብብቑዕ ቅልጣፈኡ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ንኽልቲኡ ተቐማጢ ገንዘብን ምውጻእ ገንዘብን ቅልጡፍ ትራንዛክሽን የረጋግጽ። ተጠቀምቲ ኣብ ፋይናንሳዊ ትራንዛክሽን ካብ ጸገም ነጻ ዝኾነ ተመክሮ ከስተማቕሩ ይኽእሉ። Binarium ምጥቃም ንጹር ብልጫታት እኳ እንተሃለዎ፡ ምቁጽጻር ዘይምህላው ከም ጉድለት ክውሰድ ከም ዝኽእል ምእማን ኣገዳሲ እዩ።

እዚ መድረኽ እዚ ንተጠቃሚ ምቹእ ዝኾነ መተሓላለፊን ምቕሉልነቱን ንጀመርቲ ኣዝዩ ዝምከር እዩ። ውሱን ተመክሮ ዘለዎም እውን ከይተረፉ ብቐሊሉ ክጓዓዙ ብዝኽእሉ መንገዲ ዝተዳለወ እዩ። ካልእ ንጀመርቲ ዝኸውን ብልጫ ብንእሽቶ ናይ መጀመርታ ወፍሪ ምጅማር ዝብል ኣማራጺ ኮይኑ፡ ብዙሕ ርእሰ-ማል ኣብ ሓደጋ ከየእተዉ ነቲ ማያት ክፍትንዎ የኽእሎም። ብፍላይ ምስ ካልኦት ኣብ ዕዳጋ ዘለዉ ክነጻጸር ከለኹ፡ እዚ ደላላይ ዘቕረቦ ንምእማኑ ዘጸግም ቅልጡፍ ኣፈጻጽማ ደስ ዘብል ገሪሙኒ። ሓደ ተወሳኺ ክጥቀስ ዘለዎ መዳይ እቲ ናይ ቦነስ መደብ እዩ። ብምስታፍካ፡ ደረት ዘይብሉ ነጻ ቦነስ ክትረክብ ዕድል ኣሎካ። እዚ ንናይ ንግዲ ሕሳብካ ብዓቢኡ ንምዕባይን ክትረኽቦ እትኽእል መኽሰብ ንምዕባይን ብሉጽ ስትራተጂ ክኸውን ይኽእል።

(መጠንቀቕታ ሓደጋ፡ ርእሰ-ማልካ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ)